Esileht

Eduka juhtimiseks!

supervizija.jpg

Supervisioon

on oodatud kõik paigutusega (konstellatsioonidega) tegelejad aga ka need, kes huvituvad paigutuse temaatikast supervisoonile. Supervisiooni teemaks on süsteemsed perekondlikud, struktuursed ja organisatsioonilised paigutused.

 Supervisiooni näol on tegemist unikaalse ettevõtmisega, kus turvalises keskkonnas on paigutajatel võimalus läbi töötada oma töös esinenud keerulised juhtumid, nn „valged laigud“ jpm. Ülejäänud osalejatele on see võimalus tunnetada ning viibida professionaalide ringis.

 Supervisooni korraldajad on Olga Potjomkina (regionaalne treener/juhendaja).

Aadress: Weizenbergi 2-4, Kadriorg

Süsteem võib olla nii pere, kui ka iga teine inimeste ühendus. Organisatsioonilised paigutused vaatlevad organisatsioone, ettevõtteid, asutusi jne kui süsteeme, milles valitseb teatud kord, hierarhia ning ressursside jaotumine. Igasuguse organisatsiooni töötajate vahel kujunevad välja sisemised seosed ning sõltuvalt nende seoste kvaliteedist, aga ka iga töötaja vastavusest tema tööülesannetele ja positsioonile, sõltub ettevõtte edukas funktsioneerimine. Oluliseks edufaktoriks organisatsioonis on ka õigesti üles ehitatud omanike, direktorite ja töötajate hierarhia, samuti iga üksiku liikme panuse õige tunnustamine.

Programmi korraldaja: on Personal Headway Institute (Eesti)

Juhendaja: Olga Potjomkina

Registreemine: info@constellator.eu

Organisatsiooniliste paigutuste abil on võimalik vaadelda ja vajadusel edukalt lahendada järgnevaid küsimusi:

  • ettevõttes jooksva situatsiooni (organisatsioon, projekt) ekspress-diagnostika;
  • kõige elujõulisemate arengusuundade määratlemine või siis äri transformeerimine;
  • ressursside ratsionaalne kasutus;
  • ettevõtte struktuuri optimeerimine;
  • süsteemse hierarhilise korra loomine;
  • konfliktikollete määratlemine (lokaliseerimine);
  • konfliktide ökoloogiline lahendamine;
  • elvolutsiooniliste muudatuste juhtimine.