You are here: Home > Meetodist

Meetodist

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine sel kujul nagu seda on kirjeldanud B.Hellinger ning süsteemsed perekondlikud paigutused on noor ja perspektiivne meetod, mida kasutatakse mitmetahuliste isiklike aga ka perekondlike probleemide lahendamiseks. Samuti on meetod väga hästi kasutatav erinevatest keerulistest olukordadest väljapääsu leidmiseks seejuures ei ole oluline, millisesse süsteemi lahendust otsiv isik kuulub: on see siis ettevõte, ühendus, instituut, riik vms.

Kõige sagedamini on klientide poolt nõutud perekondlik süsteemne paigutus, kuna isiklikust „kasvab välja“ avalik. Sündides ühendab inimene eneses info oma ema- ja isa suguvõsast, samuti info iga üksiku sugulase saatuse kohta. Lisaks eelnevale satub ta nn „läbipõimumisse“ ehk siis nähtamatutesse seostesse, mis eksiteerivad tema pere- ja suguvõsa süsteemis ning just need seosed on need, mis väga suures ulatuses määratlevad selle inimese käitumise, tema maailma käsitluse, tema võime või võimetuse iseseisvalt toimida ning võtta vastu otsuseid. Paigutus võimaldab näha vääralt suunatud armastust, blokeeringuid, võõra vastutuse ülekandumist ja paljut muudki, kuid lisaks sellele võimaldab paigutus luua kujundid lahendusest, mis avaldavad vabastavat toimet ning kujundavad tulevikku soovitud suunas. Paigutuses minevik ja olevik ühinevad omandades ühise eesmärgi, milleks on lahendus. Eelnimetatud lahendus on see, mis stimuleerib uut arengut, uut arusaamist, tervenemist. Paigutuse kujundikeel pöördub otse hinge ja alateadvuse poole ületades loogilise mõistuse piire, kutsudes sel moel esile vahetu vastukaja, elava emotsionaalse osaluse, mis soodustab uue, harmoonilise kujundi kinnistumist. Seda imelist fenomeni tajuvad nii paigutuses osalejad kui ka need, kes on pealtvaatajad. Viimastes kutsub fenomen esile tervendava ja lepitava osaluse ja kaasaelamise.

Paigutuse abil on võimalik laendada väga erinevaid probleeme ja siinkohal vaid mõned näited:

 • vanemate ja laste vahelistest suhetest tingitud probleemid;
 • abikaasade vahelistest suhetest tingitud probleemid;
 • naise ja mehe vahelistest suhetest tingitud probleemid;
 • partnerite vahelistest suhetest tingitud probleemid;
 • hirmud;
 • erinevat liiki sõltuvused;
 • üksindus;
 • erinevad sümptomid;
 • sotsiaalseadaptatsiooni probleemid;
 • professionaalse arnegu probleemid;
 • kriisisituatsioonid
 • jne.

Kuidas see käib? Süsteemse paigutuse terapeudi abiga formuleerib klient päringu, seejärel valib ta „asendajad“, kes esindavad paigutuses neid isikuid või sümptomeid, millised on seotud kliendi päringuga. Juhindudes oma isiklikest tunnetest paigutab klient asendajad üksteise järel paigutse alale s.o väli. Väljas olles, mõne minuti möödudes, hakkab iga asendaja tundma tõelist, mõistuse jaoks varjatud seisundit, mis vastab selle isiku või objekti tunnetele keda või mida ta asendab. Terapeut, võttes kasutusele süsteemse paigutuse väljendid ja küsimused, viib paigutuse uuele kujule ning juhib seda kuni soovitud lahenduseni.

Olga Potjomkina, kui süsteemse paigutuse terapeudi praktikas on sellised suurepärased tulemused nagu kaua-oodatud laste sündimine või abielu, tervenemine mitmetest sümptomitest, eriti laste puhul, kes oma haigusega „päästavad“ oma vanemaid või võtavad endale täiskasvanute vastutuse, vabanemine surmahirmust jne.

Alammenüü

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Paigutused

9.veebruaris 2017a. kutsume kõiki osalema konstellatsioonide (paigutused) õhtul!

Algus kell 18:00, aadressil: Weizenbergi 2-4, Kadriorg.

Juhendaja: Olga Potjomkina

Osalemine: 5 euro


Personal Headway Institute


Teretulemast 

Olga Potjomkina kodulehele paigutustest (konstellatsioonidest) ja paigutajatest!. 

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine või Paigutused – käesolevaks ajaks on sellest kujunenud esiliinil olev, kõige kaasaegseim meetod, mille abil on võimalik lahendada probleeme väga erinevatest valdkondadest ning laia ulatusega. See on meetod, mis võimaldab sügavalt ja eneselegi üllatuslikult uurida iseennast, oma hinge ning selle seoseid lähedaste inimestega ja sugulastega.

Paigutuste abil on võimalik muuta nähtavaks mustrid, mis peituvad inimhinges ning mida reeglina ei teadvustata ning selleks on erinevaid võimalusi näiteks: 1) grupitöö ning sellesse kaasatud asendajate kaudu; 2)individuaalne nõustamine, kus protsessis kasutatavate kujukeste abil muutuvad eelnimetatud mustrid visuaalselt nähtavaks.

Usun, et minu koduleht on kasulik nii neile, kes on lihtsalt huvitunud eelnimetatud meetodist kui ka professionaalsetele paigutajatele. Kodulehel on võimalik tutvuda meie saavutustega paigutuste valdkonnas, praktiliste materjalidega, aja- ja ürituste kavaga (sh klientidele suunatud gruppide toimumise ajad, seminarid jne). Samuti saab kodulehe vahendusel esitada küsimusi ja saada vastuseid kogenud paigutajatelt. Professionaalsetele paigutajatele pakume võimalust kogemuste vahetamiseks, võimalust operatiivselt jälgida paigutuste maailmas toimuvat.