You are here: Home > Org & Struktuursed Paigutused

Org & Struktuursed Paigutused

31.mail alustab uus õppekursus „Organisatsioonilised- ja struktuursed paigutused – teooria ja praktika“

Kursuse programmi toimumise aeg: 2014 – 2016.a.

Programm koosneb: 10 õppeseminarist. Seminarid toimuvad kolmekuulise intervalliga. Iga seminari kestvus on 2 päeva (18 akadeemilist tundi). Kokku moodustab seminaride õppemaht 180 akadeemilist tundi. Lisaks seminaridele toimuvad moodulite vahelisel ajal 8 praktikumi. Ühe praktikumi kestvus on 18 akadeemilist tund, kokku moodustab praktikumide õppemaht 144 akadeemilist tundi.

 Programmi korraldaja: on Personal Headway Institute (Eesti)

Seminaride programmist ootame osavõtma järgnevate valdkondade esindajaid:

 • Süsteemset fenomenoloogilist lähenemist praktiseerivad psühholoogid ja spetsialistid; isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ogranisatsioonides aset leidvate dünaamiliste protsesside osas, ärikonsultandid, juhendajad/koolitajad.
 • Juhid ja ettevõtjad, kes soovivad senisest efektiivsemalt ja tulemuslikumalt juhtida organisatsioone ja allüksusi.

Programmi eesmärk:

 • Luua paigutuse tööväljas sellised tingumused, mis võimaldavad osalejatel tutvuda süsteemse fenomenoloogilise töö meetodite ja metodoloogiaga. Samuti tuginedes antud meetodile viia individuaalselt läbi sügav eneseanalüüs (sisekaemus) ning kui see tundub kohane siis ka muuta end moel, mis võimaldab tunnetada isiklikku jõudu, avada ja toetuda iseenda käsutuses olevatele ressurssidele, viia läbi iseenda nii oleviku kui ka tuleviku struktureerimine.
 • Õpetada osalejaid töötama struktuurse paigutuse formaadis, mis võimaldab töötada mitte isiklike elementidega, abstraktsete suurustega nagu näiteks: eesmärk, projekt, elu-skaala, ajajoon jne.
 • Õpetada osalejatele süsteemse fenomenoloogilise töö teoreetiliste- ja prkatiliste teadmiste ning oskuste rakendamist organisatsioonides. Anda praktilised vahendid organisatsioonis esilekerkivate probleemsete situatsioonide lahendamiseks.

Programmi lõppedes:

 Osalejad, kasutades süsteemset lähenemist, võivad saavutada järgmisi eesmärke/tulemusi:

 • situatsiooni diagnostika ogranisatsioonis;
 • süsteemse Korra loomine organisatsioonis;
 • isiklike ja perekondlike dünaamikate eristamine ja eraldamine organisatsiooni dünaamikatest;
 • ogranisatsiooni ees seisvate ülesannete lahendamine paigutuse instrumentide abil;
 • konfliktikeskmete välja selgitamine;
 • töö konfliktsituatsioonidega organisatsioonis;
 • organisatsiooni eesmärkidele ja tegevusele vastava struktuuri ehitamine;
 • organisatsiooni strateegia määratlemine;
 • struktuuri muutuste (restruktureerimine, jagunemine, liitumine jne) järgne ogranisatsiooni integratsioon;
 • projektide juhtimine, eriti projekti muudatuste ja innovatsiooni juhtimine, samuti uute ettevõtete või tütarettevõtete loomise juhtimine;
 • toodete ja brändide tundma õppimine;
 • oluliste sammude/otsuste efektiivsuse eelhindamine jne.


Alammenüü

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Paigutused

9.veebruaris 2017a. kutsume kõiki osalema konstellatsioonide (paigutused) õhtul!

Algus kell 18:00, aadressil: Weizenbergi 2-4, Kadriorg.

Juhendaja: Olga Potjomkina

Osalemine: 5 euro


Personal Headway Institute


Teretulemast 

Olga Potjomkina kodulehele paigutustest (konstellatsioonidest) ja paigutajatest!. 

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine või Paigutused – käesolevaks ajaks on sellest kujunenud esiliinil olev, kõige kaasaegseim meetod, mille abil on võimalik lahendada probleeme väga erinevatest valdkondadest ning laia ulatusega. See on meetod, mis võimaldab sügavalt ja eneselegi üllatuslikult uurida iseennast, oma hinge ning selle seoseid lähedaste inimestega ja sugulastega.

Paigutuste abil on võimalik muuta nähtavaks mustrid, mis peituvad inimhinges ning mida reeglina ei teadvustata ning selleks on erinevaid võimalusi näiteks: 1) grupitöö ning sellesse kaasatud asendajate kaudu; 2)individuaalne nõustamine, kus protsessis kasutatavate kujukeste abil muutuvad eelnimetatud mustrid visuaalselt nähtavaks.

Usun, et minu koduleht on kasulik nii neile, kes on lihtsalt huvitunud eelnimetatud meetodist kui ka professionaalsetele paigutajatele. Kodulehel on võimalik tutvuda meie saavutustega paigutuste valdkonnas, praktiliste materjalidega, aja- ja ürituste kavaga (sh klientidele suunatud gruppide toimumise ajad, seminarid jne). Samuti saab kodulehe vahendusel esitada küsimusi ja saada vastuseid kogenud paigutajatelt. Professionaalsetele paigutajatele pakume võimalust kogemuste vahetamiseks, võimalust operatiivselt jälgida paigutuste maailmas toimuvat.