You are here: Home > Paigutused

Paigutused

Varasemalt pöörati psühhoteraapias tähelepanu valdavalt vigadele ja vajakajäämistele, oldi orienteeritud pigem patoloogial. semja Paigutustes (süsteemses fenomenoloogias) on fookus ressurssidel, otsime lahendusi, mida pakub meile süsteemi struktuur. Paigutus avastab ja toob päevavalgele midagi olulist, mida isik varem ei teadvustanud. Paigutus ei anna ülesandeid, ei õpeta ega loe moraali vaid võimaldab avastada peidetud armastuse asukoha aga ka armastusega seotud probleemid. Paigutaja leiab viisi, kuidas aidata klienti leitud armastuse väljandmisel, kuidas seda tunnetada kui isiklikku ressurssi ja saada õnnelikuks. Pigutus on vastastikune mõju kliendi süsteemiga. Paigutaja tegutseb kliendi süsteemi sees, kliendi nõusolekul ja koostöös temaga. Nagu noor, arenev meetod leiab paigutus üha suuremat kasutust erinevates eluvaldkondades. Täna võime rääkida:

  • süsteemsetest perekondlikest paigutustest;
  • organisatsioonilistest paigutustest;
  • struktuursetest paigutustest;
  • sümpotomaatilistest paigutustest jne.

Alammenüü

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Paigutused

9.veebruaris 2017a. kutsume kõiki osalema konstellatsioonide (paigutused) õhtul!

Algus kell 18:00, aadressil: Weizenbergi 2-4, Kadriorg.

Juhendaja: Olga Potjomkina

Osalemine: 5 euro


Personal Headway Institute


Teretulemast 

Olga Potjomkina kodulehele paigutustest (konstellatsioonidest) ja paigutajatest!. 

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine või Paigutused – käesolevaks ajaks on sellest kujunenud esiliinil olev, kõige kaasaegseim meetod, mille abil on võimalik lahendada probleeme väga erinevatest valdkondadest ning laia ulatusega. See on meetod, mis võimaldab sügavalt ja eneselegi üllatuslikult uurida iseennast, oma hinge ning selle seoseid lähedaste inimestega ja sugulastega.

Paigutuste abil on võimalik muuta nähtavaks mustrid, mis peituvad inimhinges ning mida reeglina ei teadvustata ning selleks on erinevaid võimalusi näiteks: 1) grupitöö ning sellesse kaasatud asendajate kaudu; 2)individuaalne nõustamine, kus protsessis kasutatavate kujukeste abil muutuvad eelnimetatud mustrid visuaalselt nähtavaks.

Usun, et minu koduleht on kasulik nii neile, kes on lihtsalt huvitunud eelnimetatud meetodist kui ka professionaalsetele paigutajatele. Kodulehel on võimalik tutvuda meie saavutustega paigutuste valdkonnas, praktiliste materjalidega, aja- ja ürituste kavaga (sh klientidele suunatud gruppide toimumise ajad, seminarid jne). Samuti saab kodulehe vahendusel esitada küsimusi ja saada vastuseid kogenud paigutajatelt. Professionaalsetele paigutajatele pakume võimalust kogemuste vahetamiseks, võimalust operatiivselt jälgida paigutuste maailmas toimuvat.