You are here: Home > Süsteemne Pere-teraapia

Süsteemne Pere-teraapia

Meetodist 

B.Helingeri Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine ja Süsteemsed perekondlikud laialipaigutused  on uudne ja perspektiivne meetod, mida rakendatakse mitmesuguste isiklike-, perekondlike probleemide lahendamiseks;  samuti lahenduste leidmiseks kõikvõimelikest keerulistest olukordadest väljapääsaemiseks sellistes süsteemides, nagu asutus, ühiskond, õppeasutused, riik jne.
Kõige enamnõutud on perekondlik süsteemne laialipaigutus, kuna isiklikust " kasvab välja" ühiskondlik.
Sündides ühendab inimene informatsiooni oma ema- ja isapoolse suguvõsa kohta, nende kõigi saatuste kohta. Lisaks sellele satub ta nõndanimetatud "lõimumistesse", ehk perekonna ja suguvõsa süsteemis eksisteerivatesse nähtamatutesse sidemetesse, mis paljuski määravad inimese käitumismaneerid, maailmaga suhestumise, otsuste vastvõtmise suutlikuse või suutmatuse.
Laialipaigutus võimaldab äratunda vääralt suunatud armastust, blokeeringuid, võõra vastutuse ülekandumist jne. Samuti luua kujundid-lahendused, mis osutavad vabastavat koostoimet ning orienteerivad tulevikule.
Laialipaigutuses seotakse minevik olevikuga, millel on üks kindel siht - otsus, mis stimuleerib uut arengut, mõistmist, tervenemist.
Kujundite keel on suunatud otse Hingele ning alateadvuses, teispool loogilise mõistuse piire, kutsub esile vahetu vastukaja, elava emotsionaalse osaluse, mis soodustab uue, harmoonilise kujundi kinnistumist.
 See hämmastav fenomen tekib mitte ainult laialipaigutuses osalejatel vaid ka selle protsessi jälgijatel, sigitades neis tervendava  ning lepitava erutuse ja osaluse.

Laialipaigutuse abil on võimalik lahendada:
- lapsevanemate ja laste vahelisi suhteprobleeme;
- abikaasade vahelisi suhteprobleeme;
- meeste ja naiste vahelisi suhteproleeme;
- partnerite vahelisi suhteprobleeme;
- hirmusid;
- eri liiki sõltuvusi;
- üksildust;
- psühhosomaatilisi sümptomeid;
- sotsiaalse adaptatsiooni (kohandumise) häireid;
- proffessionaalse kasvuga seotud probleme;
- kriisiolukordi jpm.

Klient formeerib süsteemse terapeudi kaasabil nõude ehk arupärimise, seejärel valib "asetäitjad" nende isikute või sümptomite rollidesse, mis on väljakuulutatud nõudes. Juhindudes oma isiklikest tajumistest, asetab ta "asetäitjad" järge mööda laiali laialipaigutamise väljal. Mõne minuti möödudes hakkavad "asetäitjad" tajuma tõelist, inimese mõistuse ees varjul olevat, inimese või objekti, keda nad asendavad, seisundit; demonstreerides süsteemis olevate asjade tõelist olukorda ehk seisundit. Terapeut suunab laialipaigutuse süsteemsete fraaside ja küsimuste abil, uue kujundi  ja seega ka lahenduse juurde.
Olga Potjomkina, kui süsteemse terapeudi praktikas,on saavutatud selliseid suurepäraseid tulemusi, nagu kauaoodatud laste sünd, abiellumine; samuti terve rea sümptomite tervenemine , iseäranis lastel, kes oma haigusega "päästavad" oma vanemaid või võtavad enese kanda täiskasvanute vastutuse; vabanemine surmahirmust ning suitsidaalsetest tomingutest loobumine.

Alammenüü

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Paigutused

9.veebruaris 2017a. kutsume kõiki osalema konstellatsioonide (paigutused) õhtul!

Algus kell 18:00, aadressil: Weizenbergi 2-4, Kadriorg.

Juhendaja: Olga Potjomkina

Osalemine: 5 euro


Personal Headway Institute


Teretulemast 

Olga Potjomkina kodulehele paigutustest (konstellatsioonidest) ja paigutajatest!. 

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine või Paigutused – käesolevaks ajaks on sellest kujunenud esiliinil olev, kõige kaasaegseim meetod, mille abil on võimalik lahendada probleeme väga erinevatest valdkondadest ning laia ulatusega. See on meetod, mis võimaldab sügavalt ja eneselegi üllatuslikult uurida iseennast, oma hinge ning selle seoseid lähedaste inimestega ja sugulastega.

Paigutuste abil on võimalik muuta nähtavaks mustrid, mis peituvad inimhinges ning mida reeglina ei teadvustata ning selleks on erinevaid võimalusi näiteks: 1) grupitöö ning sellesse kaasatud asendajate kaudu; 2)individuaalne nõustamine, kus protsessis kasutatavate kujukeste abil muutuvad eelnimetatud mustrid visuaalselt nähtavaks.

Usun, et minu koduleht on kasulik nii neile, kes on lihtsalt huvitunud eelnimetatud meetodist kui ka professionaalsetele paigutajatele. Kodulehel on võimalik tutvuda meie saavutustega paigutuste valdkonnas, praktiliste materjalidega, aja- ja ürituste kavaga (sh klientidele suunatud gruppide toimumise ajad, seminarid jne). Samuti saab kodulehe vahendusel esitada küsimusi ja saada vastuseid kogenud paigutajatelt. Professionaalsetele paigutajatele pakume võimalust kogemuste vahetamiseks, võimalust operatiivselt jälgida paigutuste maailmas toimuvat.