You are here: Esileht

Esileht

Eduka juhtimiseks!

supervizija.jpg

Supervisioon

on oodatud kõik paigutusega (konstellatsioonidega) tegelejad aga ka need, kes huvituvad paigutuse temaatikast supervisoonile. Supervisiooni teemaks on süsteemsed perekondlikud, struktuursed ja organisatsioonilised paigutused.

 Supervisiooni näol on tegemist unikaalse ettevõtmisega, kus turvalises keskkonnas on paigutajatel võimalus läbi töötada oma töös esinenud keerulised juhtumid, nn „valged laigud“ jpm. Ülejäänud osalejatele on see võimalus tunnetada ning viibida professionaalide ringis.

 Supervisooni korraldajad on Olga Potjomkina (regionaalne treener/juhendaja).

Aadress: Weizenbergi 2-4, Kadriorg

Süsteem võib olla nii pere, kui ka iga teine inimeste ühendus. Organisatsioonilised paigutused vaatlevad organisatsioone, ettevõtteid, asutusi jne kui süsteeme, milles valitseb teatud kord, hierarhia ning ressursside jaotumine. Igasuguse organisatsiooni töötajate vahel kujunevad välja sisemised seosed ning sõltuvalt nende seoste kvaliteedist, aga ka iga töötaja vastavusest tema tööülesannetele ja positsioonile, sõltub ettevõtte edukas funktsioneerimine. Oluliseks edufaktoriks organisatsioonis on ka õigesti üles ehitatud omanike, direktorite ja töötajate hierarhia, samuti iga üksiku liikme panuse õige tunnustamine.

Programmi korraldaja: on Personal Headway Institute (Eesti)

Juhendaja: Olga Potjomkina

Registreemine: info@constellator.eu

Organisatsiooniliste paigutuste abil on võimalik vaadelda ja vajadusel edukalt lahendada järgnevaid küsimusi:

  • ettevõttes jooksva situatsiooni (organisatsioon, projekt) ekspress-diagnostika;
  • kõige elujõulisemate arengusuundade määratlemine või siis äri transformeerimine;
  • ressursside ratsionaalne kasutus;
  • ettevõtte struktuuri optimeerimine;
  • süsteemse hierarhilise korra loomine;
  • konfliktikollete määratlemine (lokaliseerimine);
  • konfliktide ökoloogiline lahendamine;
  • elvolutsiooniliste muudatuste juhtimine. 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Paigutused

9.veebruaris 2017a. kutsume kõiki osalema konstellatsioonide (paigutused) õhtul!

Algus kell 18:00, aadressil: Weizenbergi 2-4, Kadriorg.

Juhendaja: Olga Potjomkina

Osalemine: 5 euro


Personal Headway Institute


Teretulemast 

Olga Potjomkina kodulehele paigutustest (konstellatsioonidest) ja paigutajatest!. 

Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine või Paigutused – käesolevaks ajaks on sellest kujunenud esiliinil olev, kõige kaasaegseim meetod, mille abil on võimalik lahendada probleeme väga erinevatest valdkondadest ning laia ulatusega. See on meetod, mis võimaldab sügavalt ja eneselegi üllatuslikult uurida iseennast, oma hinge ning selle seoseid lähedaste inimestega ja sugulastega.

Paigutuste abil on võimalik muuta nähtavaks mustrid, mis peituvad inimhinges ning mida reeglina ei teadvustata ning selleks on erinevaid võimalusi näiteks: 1) grupitöö ning sellesse kaasatud asendajate kaudu; 2)individuaalne nõustamine, kus protsessis kasutatavate kujukeste abil muutuvad eelnimetatud mustrid visuaalselt nähtavaks.

Usun, et minu koduleht on kasulik nii neile, kes on lihtsalt huvitunud eelnimetatud meetodist kui ka professionaalsetele paigutajatele. Kodulehel on võimalik tutvuda meie saavutustega paigutuste valdkonnas, praktiliste materjalidega, aja- ja ürituste kavaga (sh klientidele suunatud gruppide toimumise ajad, seminarid jne). Samuti saab kodulehe vahendusel esitada küsimusi ja saada vastuseid kogenud paigutajatelt. Professionaalsetele paigutajatele pakume võimalust kogemuste vahetamiseks, võimalust operatiivselt jälgida paigutuste maailmas toimuvat.